Kontakt

TRIPMAKER, s.r.o.
Miroslava Badinská
Tabaková 4
81107 Bratislava

0903 707 646
info@trip-maker.sk

IČO: 50 847 589
DIČ: 2120497544
IČ DPH: SK2120497544
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel sro, Vložka číslo 119132