AUSTRÁLIA

K ceste do Austrálie je potrebné vopred získať vízum.
K vybaveniu víz sú potrebné nasledovné dokumenty:

TURISTICKÉ VÍZUM – vyplnený dotazník s otázkami týkajúcimi sa Vás a Vašej cesty
– sken cestovného pasu s platnosťou minimálne 6 mesiacov po plánovanom návrate z krajiny s minimálne 2 voľnými stránkami

 

Doba udelenia víza 1 deň – 3 týždne, najčastejšie je vízum udelené do 5 dní
Poplatok za vízum 0 EUR
Poplatok za podanie žiadosti ti 19 EUR

Udelenie víza a určenie doby, za ktorú bude vízum udelené, je plne v kompetencii veľvyslanectva.

Podmienky pre udelenie iného typu víz (obchodné, študentské a pod.) Vám zašleme na požiadanie emailom.

TRIPMAKER, s.r.o.
Tabaková 4

81107 Bratislava