AZERBAJDŽAN

K ceste do Azerbajdžanu je potrebné vopred získať vízum.
K vybaveniu víz sú potrebné nasledovné dokumenty:

TURISTICKÉ VÍZUM – vyplnený dotazník s otázkami týkajúcimi sa Vás a Vašej cesty
– sken cestovného pasu s platnosťou minimálne 6 mesiacov po plánovanom návrate z krajiny s minimálne 2 voľnými stránkami
  – sken aktuálnej farebnej fotografie žiadateľa
Doba udelenia víza 1 týždeň
Poplatok za vízum 23 USD – 1 vstupové vízum na 30 dní
Poplatok za podanie žiadosti 19 EUR

Udelenie víza a určenie doby, za ktorú bude vízum udelené, je plne v kompetencii veľvyslanectva.

TRIPMAKER, s.r.o.
Tabaková 4

81107 Bratislava