KANADA

K ceste do Kanady je potrebné vopred získať povolenie eTA.
K vybaveniu sú potrebné nasledovné dokumenty:

TURISTICKÉ VÍZUM – vyplnený dotazník s otázkami týkajúcimi sa Vás a Vašej cesty
– sken platného cestovného pasu

 

Doba udelenia víza 1 deň – 3 týždne, najčastejšie je vízum udelené do 5 dní
Poplatok za vízum 7 CAD  – platí sa v EUR podľa aktuálneho kurzu
Poplatok za podanie žiadosti 19 EUR

Podmienkou získania cestovnej autorizácie eTA je vlastníctvo biometrického pasu. eTA sa vydáva s platnosťou na 5 rokov alebo do skončenia platnosti pasu, podľa toho čo nastane skôr.

Udelenie víza a určenie doby, za ktorú bude vízum udelené, je plne v kompetencii veľvyslanectva.

Podmienky pre udelenie iného typu víz (obchodné, študentské a pod.) Vám zašleme na požiadanie emailom.

TRIPMAKER, s.r.o.
Tabaková 4

81107 Bratislava