JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

K ceste do Juhoafrickej republiky je potrebné vopred získať vízum na veľvyslanectve vo Viedni.
K vybaveniu víz sú potrebné nasledovné dokumenty:

TURISTICKÉ VÍZUM – vyplnený vízový formulár
– 1x aktuálna farebná originálna fotografia pasového formátu (profesionálne vyvolaná, nie svojpomocne vytlačená na fotopapieri, ani z fotokabínky)
– cestovný pas s platnosťou minimálne 6 mesiacov po plánovanom návrate z krajiny s minimálne 3 voľnými stránkami
– rezervácia letenky a ubytovania
– originálny výpis z bankového účtu alebo potvrdenie zostatku na bankovom účte za posledné 3 mesiace v anglickom/nemeckom jazyku
– V prípade detí: súhlas oboch rodičov s vycestovaním dieťaťa, kópia ich identifikačných preukazov (OP alebo pas), kópia rodného listu a originál na nahliadnutie
PRACOVNÉ (BUSINESS) VÍZUM + potvrdenie od zamestnávateľa na vyslaní na služobnú cestu (vzor zašleme na požiadanie)
Doba udelenia víza 2-3 týždne
Poplatok za vízum 0 EUR
Poplatok za podanie žiadosti 50 EUR/ osoba pri počte 1-2 žiadostí
40 EUR/ osoba, pri počte 3 a viac

Počas doby udeľovania víza zostáva originál pasu na veľvyslanectve. Udelenie víza a určenie doby, za ktorú bude vízum udelené, je plne v kompetencii veľvyslanectva.

Podmienky pre udelenie iného typu víz Vám zašleme na požiadanie emailom.

TRIPMAKER, s.r.o.
Tabaková 4

81107 Bratislava