MALAWI

K ceste do Malawi je potrebné vopred získať vízum na veľvyslanectve v Berlíne.
K vybaveniu víz sú potrebné nasledovné dokumenty:

TURISTICKÉ VÍZUM – vyplnený vízový formulár
– 1 fotografia pasového formátu
– cestovný pas s platnosťou minimálne 6 mesiacov po plánovanom návrate z krajiny s minimálne 2 voľnými stránkami
 – rezervácia letenky
– kópia výpisu z účtu
PRACOVNÉ (BUSINESS) VÍZUM + potvrdenie od zamestnávateľa na vyslaní na služobnú cestu (vzor zašleme na požiadanie)
Doba udelenia víza 3 týždne
Poplatok za vízum 65 EUR/ tranzitné víza do 7 dní
90 EUR/ 1-vstupové víza do 30 dní
200 EUR/ viacvstupové víza do 6 mesiacov
Poplatok za podanie žiadosti 100 EUR/ 1 osoba
120 EUR/ 2 a viac osôb

Počas doby udeľovania víza zostáva originál pasu na veľvyslanectve. Udelenie víza a určenie doby, za ktorú bude vízum udelené, je plne v kompetencii veľvyslanectva.

Podmienky pre udelenie iného typu víz (študentské, novinárske a pod.) Vám zašleme na požiadanie emailom.

TRIPMAKER, s.r.o.
Tabaková 4

81107 Bratislava