MONGOLSKO

K ceste do Mongolska je potrebné vopred získať vízum na veľvyslanectve vo Viedni.
K vybaveniu víz sú potrebné nasledovné dokumenty:

TURISTICKÉ VÍZUM – vyplnený vízový formulár
– 1 fotografia pasového formátu
– cestovný pas s platnosťou minimálne 6 mesiacov po plánovanom návrate z krajiny s minimálne 2 voľnými stránkami
 – pozývací list alebo rezervácia letenky a ubytovania
PRACOVNÉ (BUSINESS) VÍZUM + potvrdenie od zamestnávateľa na vyslaní na služobnú cestu (vzor zašleme na požiadanie)
Doba udelenia víza približne 1 týždeň
Poplatok za vízum 60 EUR/ vízum na 1 vstup
90 EUR/ vízum na 2 vstupy
55 EUR/ tranzitné vízum do 5 dní
Poplatok za podanie žiadosti 50 EUR/ 1 osoba
100 EUR/ 2 osoby
120 EUR/ 3 a viac osôb

Počas doby udeľovania víza zostáva originál pasu na veľvyslanectve. Udelenie víza a určenie doby, za ktorú bude vízum udelené, je plne v kompetencii veľvyslanectva.

Podmienky pre udelenie iného typu víz (študentské, novinárske a pod.) Vám zašleme na požiadanie emailom.

TRIPMAKER, s.r.o.
Tabaková 4

81107 Bratislava