NAMÍBIA

K ceste do Namíbie je potrebné vopred získať vízum na veľvyslanectve vo Viedni.
K vybaveniu víz sú potrebné nasledovné dokumenty:

TURISTICKÉ VÍZUM – vyplnený vízový formulár
– 1 aktuálna farebná originálna fotografia pasového formátu, zozadu podpísaná
– cestovný pas s platnosťou minimálne 6 mesiacov po plánovanom návrate z krajiny s minimálne 3 voľnými stránkami
– rezervácia letenky a ubytovania
– kópia ID stránky pasu
– V prípade detí cestujúcich iba s jedným rodičom: súhlas druhého rodiča s vycestovaním dieťaťa do Namíbie, kópia jeho/jej identifikačného preukazu  (OP alebo pas), kópia rodného listu a originál na nahliadnutie
PRACOVNÉ (BUSINESS) VÍZUM + potvrdenie od zamestnávateľa na vyslaní na služobnú cestu (vzor zašleme na požiadanie)
 + pozvanie od namíbijskej organizácie/spoločnosti
Doba udelenia víza 1 týždeň
Poplatok za vízum 80 EUR / 1 vstupové vízum
105 EUR/ obchodné vízum 
Expresný príplatok 220 EUR / 1 vstupové vízum
Poplatok za podanie žiadosti  50 EUR/ 1 osoba
100 EUR/ 2 osoby
120 EUR/ 3 a viac osôb

Počas doby udeľovania víza zostáva originál pasu na veľvyslanectve. Udelenie víza a určenie doby, za ktorú bude vízum udelené, je plne v kompetencii veľvyslanectva.

Podmienky pre udelenie iného typu víz (tranzitné, viacvstupové) Vám zašleme na požiadanie emailom.

TRIPMAKER, s.r.o.
Tabaková 4

81107 Bratislava