NIGÉRIA

K ceste do Nigéria je potrebné vopred získať vízum na veľvyslanectve vo Viedni.
K vybaveniu víz sú potrebné nasledovné dokumenty:

TURISTICKÉ VÍZUM – 2 vyplnený  a vytlačený ONLINE vízový formulár
 – vytlačený “Online receipt” po “poplatku za vízum online
– vytlačený “Acknowledgement Slip”, ktorý získate po vyplnení vízovej žiadosti online
 – cestovný pas s platnosťou minimálne 6 mesiacov po plánovanom návrate z krajiny s minimálne 2 voľnými stránkami
– 1 fotografia pasového formátu
– rezervácia spiatočnej letenky a ubytovania v Nigérii ALEBO pozývací list s kópiou pasu pozývajúceho
– kópia výpisu z účtu
 OBCHODNÉ (BUSINESS) VÍZUM + potvrdenie od zamestnávateľa na vyslaní na služobnú cestu (vzor zašleme na požiadanie)

+ pozvanie od spoločnosti v Nigérii

+ kópia výpisu z obchodného registra danej spoločnosti v Nigérii (Company Registration)

Doba udelenia víza približne 1 týždeň
Poplatok za vízum ONLINE 70 USD – 1 vstup
120 USD – viac vstupov
Poplatok za vízum veľvyslanectvu
50 EUR – víza 1 vstup
30 dní
100 EUR – víza viac vstupov, 3 mesiace
150 EUR – víza viac vstupov, 6 mesiacov
200 EUR – víza viac vstupov, 12 mesiacov
100 EUR – tranzitné vízum
Poplatok za podanie žiadosti  50 EUR/ 1 osoba
100 EUR/ 2 osoby
120 EUR/ 3 a viac osôb

Počas doby udeľovania víza zostáva originál pasu na veľvyslanectve. Udelenie víza a určenie doby, za ktorú bude vízum udelené, je plne v kompetencii veľvyslanectva.

Podmienky pre udelenie iného typu víz Vám zašleme na požiadanie emailom.

TRIPMAKER, s.r.o.
Tabaková 4

81107 Bratislava