SAUDSKÁ ARÁBIA

K ceste do Saudskej Arábie je potrebné vopred získať vízum na veľvyslanectve vo Viedni.
K vybaveniu víz sú potrebné nasledovné dokumenty:

OBCHODNÉ VÍZUM – vyplnený vízový formulár
– 1 fotografia pasového formátu
– cestovný pas s platnosťou minimálne 6 mesiacov po plánovanom návrate z krajiny s minimálne 2 voľnými stránkami
– potvrdenie od zamestnávateľa na vyslaní na služobnú cestu (vzor zašleme na požiadanie) overený SOPK
– 2 x aktuálny výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace)
– pozývací list s referenčným číslom prideleným MZV Saudskej Arábie
Doba udelenia víza 1-3 dni
Poplatok za vízum 200 EUR/ vízum na 1 vstup
220 EUR/ vízum na 1 vstup do 6 mesiacov
360 EUR/ vízum na viac vstupov do 365 dní
Poplatok za podanie žiadosti 50 EUR/ 1 osoba
100 EUR/ 2 osoby
120 EUR/ 3 a viac osôb

Počas doby udeľovania víza zostáva originál pasu na veľvyslanectve. Udelenie víza a určenie doby, za ktorú bude vízum udelené, je plne v kompetencii veľvyslanectva.

V prípade, že nemáte možnosť ísť dať overiť vysielací list na oddelenie SOPK, túto službu Vám takisto vieme na požiadanie zabezpečiť.

TRIPMAKER, s.r.o.
Tabaková 4

81107 Bratislava