TURKMENISTAN

K ceste do Turkménska je potrebné vopred získať vízum na veľvyslanectve vo Viedni.
K vybaveniu víz sú potrebné nasledovné dokumenty:

TURISTICKÉ VÍZUM – 2x vyplnený vízový formulár
– 2x fotografia pasového formátu
– cestovný pas s platnosťou minimálne 3 mesiacov po plánovanom návrate z krajiny s minimálne 1 voľnou stránkou
 – kópia ID stránky pasu
– pozývací list od cestovnej kancelárie z Turkménska
PRACOVNÉ (BUSINESS) VÍZUM   + potvrdenie od zamestnávateľa na vyslaní na služobnú cestu (vzor zašleme na požiadanie)
 + overené pozvanie od partnera v Turkménsku
Doba udelenia víza 5 dní
Poplatok za vízum 35 EUR – vízum platné 10 dní
45 EUR – vízum platné 20 dní
55 EUR – vízum platné 30 dní
Poplatok za podanie žiadosti 50 EUR/ 1 osoba
100 EUR/ 2 osoby
120 EUR/ 3 a viac osôb

Počas doby udeľovania víza zostáva originál pasu na veľvyslanectve. Udelenie víza a určenie doby, za ktorú bude vízum udelené, je plne v kompetencii veľvyslanectva.

Podmienky pre udelenie iného typu víz (napr. tranzitné) Vám zašleme na požiadanie emailom.

TRIPMAKER, s.r.o.
Tabaková 4

81107 Bratislava