USA

K ceste do USA je potrebné vopred získať povolenie ESTA.
K vybaveniu sú potrebné nasledovné dokumenty:

TURISTICKÉ VÍZUM – vyplnený dotazník s otázkami týkajúcimi sa Vás a Vašej cesty
– sken platného biometrického cestovného pasu
Doba udelenia víza 1 týždeň
Poplatok za vízum 21 USD – platí sa v EUR podľa aktuálneho kurzu
Poplatok za podanie žiadosti 19 EUR

Podmienkou získania cestovnej autorizácie ESTA je vlastníctvo biometrického pasu. ESTA sa vydáva s platnosťou na 2 roky alebo do skončenia platnosti pasu, podľa toho čo nastane skôr.

Udelenie víza a určenie doby, za ktorú bude vízum udelené, je plne v kompetencii veľvyslanectva.

Podmienky pre udelenie iného typu víz (študentské a pod.) Vám zašleme na požiadanie emailom.

TRIPMAKER, s.r.o.
Tabaková 4

81107 Bratislava